Kirchen- und Ordensangehörige

Praios-Kirche


Rondra-Kirche

 

Efferd-Kirche

  • Hadwig von Isenrode
  • Undra von Moosgrund

 

Travia-Kirche


Firun-Kirche


Boron-Kirche


Peraine-Kirche


Phex-Kirche

 

Ingerimm-Kirche


Rahja-Kirche

 

Draconiter


Ifirn-Kirche

Tsa-Kirche

  • Tsafira von Finsterborn